PobierzFlash

Oferta szkoleniowa - Zarządzanie e-projektami

Celem szkolenia jest:

 • Przekazanie uczestnikom teoretycznej oraz praktycznej wiedzy z zakresu zarządzania projektami internetowymi.
 • Nabycie przez uczestników umiejętności skutecznego zarządzania e-projektami.
 • Zachęcenie uczestników do stosowania dobrych praktyk w zarządzaniu szkoleniami.

Efekty szkolenia:

 • Umiejętność zarządzania projektami internetowymi.
 • Umiejętność inicjowania i planowania projektów internetowych.
 • Umiejętność zarządzania zakresem i budżetem projektu.
 • Umiejętność identyfikowania i analizy ryzyka w projekcie.
 • Umiejętność zamykania projektów internetowych.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy osoby:

 • Szkolenie skierowane jest do kierowników projektów oraz osób odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięć internetowych.

Zakres szkolenia:

 • Przyczyny porażek i sukcesów projektów.
 • Rozpoczynanie projektu.
 • Opracowanie karty projektu.
 • Wybór kierownika projektu.
 • Zakres projektu.
 • Opracowanie struktury podziału pracy.
 • Określenie celów projektu.
 • Podejmowanie trudnych decyzji w projekcie.
 • Opracowanie planu projektu.
 • Ścieżka krytyczna.
 • Szacowanie zasobów.
 • Kamienie milowe.
 • Rozpoznawanie i ocena ryzyk.
 • Szacowanie i kontrola kosztów.
 • Dochodowość projektu (ROI).
 • Zarządzanie jakością w projekcie.
 • Kontrola w projekcie.
 • Zarządzanie zmianami w projekcie.
 • Zakończenie i odbiór projektu.

TRENERPowrót do listy