PobierzFlash

Oferta szkoleniowa - Web-Usability - wpływ na skuteczność e-biznesu

Celem szkolenia jest:

 • Zapoznanie uczestników z podstawowymi zagadnieniami użyteczności stron internetowych (ang. web-usability) oraz pokrewnymi obszarami działań.
 • Omówienie mechanizmów (psychologicznych), które warunkują, w jaki sposób użytkownicy poruszają się w sieci.
 • Przybliżenie, w jaki sposób pracują osoby zajmujące się użytecznością.
 • Omówienie kluczowych obszarów dla serwisu internetowego w kontekście użyteczności oraz pokazanie, w jaki sposób można te obszary usprawnić.
 • Przedstawienie najlepszych praktyk projektowania użytecznych serwisów internetowych

Efekty szkolenia:

 • Pogłębienie zrozumienia, jakie są korzyści z podniesienia użyteczności serwisu internetowego.
 • Zwiększenie świadomości odnośnie tego, jakie narzędzia (oraz na jakim etapie prowadzenia projektu) należy dobrać w celu poprawy doświadczeń użytkownika.
 • Poznanie technik projektowania serwisów internetowych odpowiedzialnych za zwiększenie skuteczności konwersji.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy:

 • osoby posiadające swoją własną stronę WWW, a w szczególności do właścicieli sklepów internetowych.


Zakres szkolenia:

 • Podstawy usability – wprowadzenie do zagadnienia użyteczności (czym jest, dlaczego warto), omówienie podstawowych pojęć, omówienie podstawowych zasad i standardów projektowania.
 • Usability w e-commerce – omówienie najważniejszych elementów serwisów internetowych z punktu widzenia użytkownika oraz pokazanie, w jaki sposób można te obszary usprawnić.
 • Metody i narzędzia wspomagające – omówienie wybranych narzędzi badawczo-projektowych stosowanych w procesie projektowania zorientowanego na użytkownika (ang. User-centered Design).
 • Projektowanie perswazyjne (ang. persuasive design) – zademonstrowanie dobrych praktyk projektowania perswazyjnego mających wpływ na kształtowanie pożądanych zachowań użytkowników.

TRENER

 Powrót do listy