PobierzFlash

Oferta szkoleniowa - Rozwój i wdrożenie planu szkoleniowego w firmie

Cele szkolenia:

 • Zapoznanie uczestników z metodami badawczymi i analitycznymi w obszarze identyfikacji potrzeb szkoleniowych.
 • Zapoznanie uczestników z koncepcjami opracowywania Planów szkoleniowych.
 • Przedstawienie uczestnikom różnorodności wariantów realizacji Planów szkoleniowych

Efekty szkolenia:

 • Uczestnicy posiądą umiejętność opracowywania Planu szkoleniowego.
 • Wzrost świadomości o korzyściach wynikających z posiadania Planu szkoleniowego.

Do udziału w szkoleniach zapraszamy osoby:

 • przedsiębiorców oraz osoby odpowiedzialne za sprawy kadrowe i kulturę szkoleniową w firmach.

Zakres szkolenia:

 • Znaczenie planu szkoleń w polityce firmy.
 • Identyfikacja i analiza potrzeb szkoleniowych.
 • Warunki wdrożenia planu i realizacji szkoleń.
 • Określenie kryteriów sukcesu.
 • Ewaluacja procesu szkoleniowego.
 • Szkolenia a nowe technologie informacyjne i komunikacyjne


TRENERPowrót do listy