PobierzFlash

Oferta szkoleniowa - Jak pogodzić e-biznes z tradycyjnymi kanałami dystrybucji?

Celem szkolenia jest:

 • Poznanie sposobów efektywnej sprzedaż kanałami internetowymi w zgodzie z istniejącymi kanałami dystrybucji i sprzedaży.


Efekty szkolenia:

 • Poznanie wad i zalet różnych kanałów dystrybucji i sprzedaży.
 • Poznanie nowych możliwości e-commerce.
 • Określenie interesów różnych podmiotów biorących udział.
 • Znalezienie konfliktów.
 • Poznanie sposobów ich rozwiązania za pomocą systemów e-commerce.


Do udziału w szkoleniach zapraszamy:

 • Przedstawicieli firm produkcyjnych i dystrybucyjnych.
 • Osoby odpowiedzialne za strategie dystrybucji i sprzedaży.


Zakres szkolenia:

 • Omówienie zalet i ograniczeń tradycyjnych kanałów dystrybucji.
 • Omówienie przewag i ograniczeń sprzedaży internetowej.
 • Omówienie interesów podmiotów biorących udział w dystrybucji.
 • Zdefiniowanie problemów i konfliktów występujących pomiędzy nimi.
 • Przedstawienie różnych polityk godzenia interesów dystrybucji tradycyjnej z internetową.
 • Przykłady udanych wdrożeń.
 • Perspektywy rozwoju e-handlu.

Dodatkowo w trakcie warsztatów:

 • Praktyczne zastosowania polityk godzenia interesów dystrybucji tradycyjnej z internetową.
 • Symulacje zastosowania różnych rozwiązań.
 • Wnikliwe omówienie przykładów.
 • Panel dyskusyjny dotyczący perspektyw rozwoju.

TRENERPowrót do listy