PobierzFlash

O projekcie

Wiekszość osób rozpoczynających e-biznes specjalizuje się w kwestiach technicznych i informatycznych, a odczuwa braki w wiedzy na temat skutecznego marketingu, wyboru odpowiednich form reklamy i efektywnego zarządzania.

Na przeciw tym wyzwaniom powstał projekt „Magia e-biznesu”, który w okresie od 1 lipca 2011 do 30 czerwca 2012 będzie realizował współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego szkolenia o następującej tematyce:

1. Finansowanie rozwoju e-biznesu.
2. Zarzadząnie e-projektami - sklepy internetowe, portale, strony internetowe i inne.
3. Techniki sprzedaży w Internecie.
4. Merchandising - metody prezentacji towarów w sklepach internetowych.
5. Jak pogodzić e-biznes z tradycyjnymi kanałami dystrybucji?
6. Społeczność internetowa Web 2.0 - jej znaczenie w e-biznesie.
7. Web-Usability – wpływ na skuteczność e-biznesu.
8. Efektywna komunikacja w e-biznesie: mailing, zarządzanie serwisami, komunikatory.
9. Obsługa klienta internetowego.

Ponadto udostępnione zostaną dwa moduły szkoleń dla kadry kierowniczej z zakresu:

1. Strategia rozwoju przedsiębiorstwa w oparciu o e-biznes.
2. Rozwój i wdrożenie planu szkoleniowego pod potrzeby firmy.

Grupę docelową projektu stanowią pracownicy (osoby wykonujące prace na podstawie umowy o prace, wspólnicy, własciciele) zatrudnieni w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz przedsiębiorcy z sektora MSP z terenu województwa zachodniopomorskiego.

Szkolenia odbywać się będą w godzinach pracy uczestników, poza siedzibą firmy. Moduł szkolenia sklada się z 1 dnia stacjonarnych warsztatów oraz e-learningu.

Dofinansowanie w ramach projektu wynosi od 80% dla mikro i małych przedsiębiorstw oraz 70% dla średnich przedsiębiorstw.

Projekt realizowany jest przez firmę informatyczną Best.net Błazej Łukomski, której głównym przedmiotem działalności jest tworzenie dedykowanych systemów umożliwiających i usprawniających prowadzenie e-biznesu. Firma działa od 2000 r. i posiada znaczącą pozycję na rynku krajowym, czego dowodem są realizacje projektów e-commerce m.in. dla: Lisner, Euroflorist, HLB Frackowiak i Wspólnicy, 135Sport czy MM Brown Polska.

Best.net jest od akredytowanym przez PARP wykonawcą usług doradczych w zakresie innowacji i nowych technologii, prowadzi prace badawczo-rozwojowe w zakresie e-commerce dofinansowane w ramach POIG 1.4-4.1, co powoduje, że kompetencje i wiedza jaką posiada są unikalne w skali kraju.