PobierzFlash

Bartosz Mozyrko

Absolwent kognitywistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest współzałożycielem Cogision, gdzie pełni funkcję Product Ownera wewnętrznego projektu informatycznego. Zajmuje się badaniem doświadczeń i emocji użytkowników w obszarze produktów interaktywnych (również „offline”). Fan procesowego prowadzenia projektów, swoją wiedzę i obserwacje stara się porządkować i przekuwać w praktyczne rozwiązania. Od kilku lat systematycznie pogłębia swoje kompetencje z zakresu prowadzenia zdalnych testów użyteczności (ang. remote usability testing).

Jest aktywnym członkiem Interaction Design Associations (IxDA) oraz Usability Professionals’ Association (UPA) – międzynarodowych organizacji zrzeszających specjalistów Usability oraz pokrewnych obszarów działań.