PobierzFlash

Artykuły - Magia e-biznesu

Handel elektroniczny (zwany też e-commerce) to rozmaite procedury sprzedaży towarów i usług wykorzystujące środki i urządzenia elektroniczne. Łatwość i dostępność czynności związanych z kupnem przez Internet sprawiły, że na przestrzeni kilku ostatnich lat e-biznes zaczął się rozwijać. Jednak wg ekspertów, dynamika rozwoju e-usług w Polsce przebiega wolno. Powodem może być niska znajomość zagadnień związanych z prowadzeniem działalności e-commerce przedsiębiorców oraz brak doświadczenia biznesowego w tym sektorze.

Dlatego głównym celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji z zakresu prowadzenia e-biznesu wśród pracowników mikro, małych i średnich firm z terenu woj. zachodniopomorskiego.

Cele szczegółowe dotyczą:

  • podniesienia umiejętności zarządzania sprzedażą w Internecie,
  • wyposażenia w wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności e-commerce,
  • wzrostu motywacji do ciągłego doskonalenia i aktualizacji wiedzy na temat e-biznesu,
  • spadku niepewności i strachu przed rozpoczęciem działalności e-commerce przedsiębiorców prowadzących działalność z wykorzystaniem tradycyjnych kanałów dystrybucji,
  • implementacji na grunt 74 firm umiejętności z zakresu prowadzenia działalności e-commerce nabytych podczas szkoleń,
  • wykształcenia kadry zarządzającej firm w kompetencje zarządzania przedsiębiorstwem prowadzącym e-biznes.


Strony: 1 

Powrót do listy